Letselschade advocaat

Vrijblijvend contact met een advocaat: 085 500 9939

Heeft u een letselschade expert nodig of heeft u de hulp nodig van professionele advocaten? Dan hoeft u niet verder te zoeken, want wij helpen u graag verder. De aan Kwieq gelieerde gespecialiseerde advocaten helpen u bij het krijgen van een schadevergoeding indien u letsel heeft opgelopen. Bij letselschade spreken we vaak van letsel welke is ontstaan door andermans schuld. De letselschade wordt dan verhaald op de tegenpartij. Als u een medisch specialist of een letselschade advocaat inschakelt, dan moet de tegenpartij die kosten ook betalen als u de zaak heeft gewonnen.

Professionele hulp bij letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen dan heeft u vaak recht op een vergoeding. Een advocaat begeleidt u hierbij. Letselschade kan ontstaan bij een:

 • Bedrijfsongeval
 • Mishandeling
 • Verkeersongeval
 • Medische fout
 • Whiplash

Bedrijfsongeval

Als u werkzaam bent bij een organisatie, dan is uw leidinggevende verplicht ervoor zorgen dat u veilig en op een juiste manier uw werkzaamheden uit kan voeren. Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat u geen letsel oploopt tijdens uw dagelijkse werk. Wanneer dit wel gebeurt, dan is het verstandig om een advocaten kantoor in te schakelen. Een advocaat helpt u om de schadevergoeding te verhalen bij uw werkgever. Op die manier kan een bedrijfsongeval in de toekomst wellicht voorkomen worden omdat er extra maatregelen genomen kunnen worden.

Last van een whiplash na een verkeersongeval?

Als u eenmaal uw rijbewijs heeft behaald, dan leert u pas echt autorijden. Het is onvoorspelbaar in wat voor een soort verkeerssituaties u terecht komt. Maar u moet wel weten hoe u juist en veilig moet handelen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en soms heeft u gewoon geen tijd of mogelijkheid om uzelf in veiligheid te brengen. Een whiplash is een veel voorkomend gevolg van een ongeluk. Ook dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van de tegenpartij. Schakel een advocaat in voor een professionele afhandeling.

Als u in het ziekenhuis terecht komt door een verkeersongeval, of er een operatie nodig is vanwege medische redenen, dan vertrouwt u op de deskundigheid van artsen en specialisten. Soms worden er in het ziekenhuis fouten gemaakt met soms levensbedreigende gevolgen. Schakel voor dit type letsel een advocaat in om de schade te verhalen. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem contact op met een advocaten kantoor!

Schadevergoeding en smartengeld

Soms heeft letsel levenslange gevolgen, misschien is de genezing alleen een kwestie van tijd. Maar u lijdt altijd schade. Schakel een advocaat in om dit vergoed te krijgen. De ernst van het letsel maakt niet uit, als u schade heeft geleden is het al mogelijk om smartengeld te eisen. Let op: Het eerste adviesgesprek op het advocaten kantoor is gratis. Zo weet u zeker of uw letsel in aanmerking komt voor smartengeld.

Bij het oplopen van letselschade in of nabij Zeist is het erg raadzaam om contact op te nemen met een advocaat die eveneens in deze buurt opereert. Advocaten kunnen zich in diverse zaken specialiseren, en er zijn dus ook advocaten die zich specialiseren in letselschade. Bij letsel na een bedrijfsongeval of verkeersongeval is er bijna altijd iemand aansprakelijk. In dat geval kan een advocaat u bijstaan. Zo handelt u op de juiste en verstandige wijze, zodat de beschadiging een zo min mogelijk negatieve uitwerking heeft op uw leven. U kunt bijvoorbeeld denken aan letsel waarbij een schadevergoeding of smartengeld op zijn plek is. Bent u op zoek naar een advocaat in of rond Zeist, dan helpen wij u hier graag bij.

Navigeer op deze pagina naar:

Kosteloze hulp bij letselschade

Een eerste adviesgesprek, ook wel ‘call to action’, met advocaten is altijd kosteloos. Er wordt dan besproken wat het letsel inhoudt, en wat de oorzaak is geweest, zoals mishandeling, een medische fout, bedrijfsongeval, verkeersongeval of een whiplash.

letselschade op bedrijf Zeist

Bedrijfsongeval

De term arbeid- of bedrijfsongeval staat voor alle ongevallen die op of rond de werkvloer plaatsvinden. Daarnaast is ook een ongeluk tijdens het woon-werkverkeer te categoriseren als een bedrijfsongeval, evenals een ongeval op een bedrijfsfeestje. Een voorbeeld van een arbeidsongeval is het vallen van een ladder als schilder, of het krijgen van een snijwond tijdens het werken als kok. Een speciale vorm van een ongeluk op de werkvloer is de beroepsziekte. Een beroepsziekte is een ziekte die ontstaat als gevolg van langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen, of het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde beweging. Denk hierbij onder meer aan kapperseczeem, RSI en knieproblemen (bij bouwvakkers). In alle gevallen is het belangrijk om de aansprakelijkheid vast te stellen. Hoogstwaarschijnlijk is uw baas aansprakelijk voor het bedrijfsongeval, maar in sommige situaties is de aansprakelijkheid minder duidelijk. Een advocaat uit Zeist kan u met raad en daad bijstaan om de situatie spoedig af te handelen.

letsel door verkeersongeval Zeist

Verkeersongeval

Een verkeersongeval is een ongeluk dat voorkomt tijdens verkeerssituaties. Het gaat niet alleen om ongelukken met twee auto’s, maar ook botsingen met fietsers, wandelaars of zelfs eenzijdige ongevallen worden gekenmerkt als verkeersongeval. Een veelvoorkomend gevolg van een botsing is een whiplash, evenals veel blikschade. Om te voorkomen dat u geen vergoeding voor de beschadigingen en verwondingen krijgt vanwege een gebrek aan bewijsmateriaal, is het belangrijk om indien mogelijk de nodige bewijzen te verzamelen. Zorg ervoor dat u de gegevens krijgt van eventuele getuigen, hou goed bij wat u betaalt voor de onkosten, en maak als het lukt foto’s van de situatie. Onderteken vlak na het verkeersongeval nooit een bevestiging van bepaalde kosten, u weet nooit welke problemen nog volgen op de huidige situatie. Niet alleen materiële letselschade, ook immateriële gevolgen worden vaak vergoed.

Whiplash na ongeluk

Een whiplash is een vorm van letselschade die vrijwel alleen voorkomt bij kop-staartbotsingen. Een whiplash is de benaming voor de nek- en rugklachten die ontstaan wanneer het hoofd ruw naar voren en achteren wordt getrokken, zoals wanneer een auto plotseling remt. De klachten die ontstaan na een whiplash zijn onder meer een stijve nek, duizelingen, concentratieverlies en vage rugklachten. In sommige gevallen ontstaat er zelfs een vorm van (tijdelijke) hersenschade door de whiplash. Helaas is het lastig om de medische situatie: “whiplash” vast te stellen voor artsen. Dit betekent dat het soms lange tijd duurt voordat u de schadevergoeding voor de gevolgen kunt claimen. Werkt u samen met een bedrijfsarts die niets wil vastleggen, terwijl u zeker bent van uw zaak? Probeer dan een second opinion aan te vragen. De hoogte van het smartengeld hangt af van de gradaties waarvan sprake is: deze varieert van graad 0 (vrijwel geen klachten) tot graad 5 (nekklachten gecombineerd met breuken of dislocaties). Het herstel van een whiplash verloopt zeer traag en in 10 procent van de gevallen is er zelfs geen oog op verbetering.

advocaat voor medische fouten

Medische fout

Ook bij beschadiging door een medische fout is het inschakelen van een advocaat een van de eerste dingen die u zou moeten doen. Heeft het plaatsgevonden in Zeist, zoek dan ook uit advocaten nabij Zeist. Het is over het algemeen zeer lastig om de fout van een medicus vast te stellen, en de aansprakelijkheid te bevestigen. Het is daarom verstandig om de hulp van een ervaren advocaat in te roepen om u te ondersteunen bij het verzamelen van het juiste bewijsmateriaal.

Mishandeling

Bij letselschade door mishandeling is het net als bij letsel na een verkeersongeval of bedrijfsongeval raadzaam om gauw een professional in te schakelen. Advocaten die zich in of rond Zeist specialiseren in letselschade kunnen in een eerste gratis call on action gesprek al veel duidelijk maken. Laat het letsel zo snel mogelijk achter u en schakel een advocaat in.

Wie is er aansprakelijk?

Bij alle ongevallen is het belangrijk om te kijken naar de aansprakelijkheid van de betrokkenen. Dit in geval met het claimen van een vergoeding. Wie er aansprakelijk is hangt af van de situatie. In het geval van een arbeidsongeval is het bijvoorbeeld de werkgever die een zorgplicht heeft. Dit betekent dat hij moet zorgen voor voldoende onderhoud aan machines, juiste kleding voor de werknemers en voldoende luchtafvoer voor het ventileren van ruimtes waar men met gevaarlijke stoffen werkt. De zorgplicht van werkgevers strekt zich daarbij zelfs uit naar het woon-werkverkeer van de werknemers. Wanneer bewezen aan de zorgplicht is voldaan, is de aansprakelijkheid van de werkgever minder vanzelfsprekend. Bij verkeersongevallen is er één duidelijke regel: bij een botsing tussen een gemotoriseerd voertuig en een voetganger of fietser is de bestuurder van het voertuig altijd aansprakelijk, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overmacht kunt u denken aan zaken als het onwel worden van de bestuurder, of het opzettelijk veroorzaken van het ongeluk door een medeweggebruiker. Voor het bepalen van de aansprakelijkheid hebben een advocaat, verzekeringsmaatschappij en rechter bewijsmateriaal nodig. Het gaat dan om foto’s, getuigenverklaringen, bonnetjes en bewijzen van bijvoorbeeld onderhoud, of medische verklaringen.

whiplash materiële of immateriële schade

Materiële en immateriële schade

Op het moment dat u het slachtoffer bent geworden van een verkeer- of arbeidsongeval in Zeist, dan loopt u op verschillende manieren letsel op. De schade is op diverse manieren te categoriseren: één manier is om onderscheid aan te brengen tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade is alle letselschade die een exacte financiële vergoeding vereist. De volgende zaken horen bij materieel letsel:

 • Inkomensverlies
 • Ziektekosten
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Stijgende verzekeringspremie
 • Het betalen van juridische hulp
 • Beschadigingen aan kleding of vervoersmiddel
 • Tijdelijke reiskosten
Het gaat dus om tastbare kostenposten, waarbij met bonnetjes en overige zaken gewerkt kan worden om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Tegenover de materiële schade staat de immateriële variant. Dit is letsel waarbij de pijn of nadelige gevolgen lastig in geld uit te drukken zijn. Het gaat om psychisch of lichamelijk letsel en subjectieve kenmerken als verdriet, gederfde levensvreugde, pijn of trauma (angst). Het moeten stoppen met hobby’s, blijvende nachtmerries, en verliezen van sociale contacten vormen hier voorbeelden van.

Wat is smartengeld?

De vergoeding voor immateriële letselschade noemt men smartengeld. Het smartengeld krijgt men wanneer er sprake is van psychisch of lichamelijk letsel, zowel van blijvende als tijdelijke aard. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de ernst van de verwondingen en de duur dat men hiervan hinder (emotioneel gezien) van ondervindt. Factoren die invloed hebben op het bepalen van de hoogte van het smartengeld zijn onder meer: de leeftijd van het slachtoffer, de revalidatieperiode, de ernst van de situatie, de mate van doorstane pijn en de mate van bewustzijn. Dit laatste lijkt misschien vreemd, maar hoe meer men bewust is van de gevolgen en problemen van een ongeluk, hoe hoger het psychische leed is. Naast het standaard smartengeld voor de letselschade bestaat er ook nog een variant die men shockschade noemt: een geldbedrag voor iemand die getuige is geweest van een ernstig ongeval, en hierdoor last krijgt van angst. Waar het in andere landen soms een optie is om affectieschade te claimen, – een schadevergoeding voor nabestaanden van een slachtoffer – is dat in Nederland (nog) niet het geval, al lopen er wel enkele rechtszaken die hiermee te maken hebben.

arbeidsrelatie verstoord door bedrijfsongeval smartengeld

Bang voor een verstoorde arbeidsrelatie?

Bij een bedrijfsongeval is over het algemeen de werkgever aansprakelijk, toch horen wij regelmatig dat cliënten terughoudend zijn om hun werkgever aansprakelijk te stellen, in verband met de arbeidsrelatie en de gevolgen voor hun baan. Vaak vreest men dat door het afdwingen van de aansprakelijkheid een ontslag zou kunnen volgen. Dit is echter een onterechte angst: vrijwel alle werkgevers beschikken over een uitstekende ongevallenverzekering. Dit betekent dat zij niet zelf opdraaien voor de kosten, en dat het ongeluk geen nadelige gevolgen heeft voor het bedrijf. De verzekering betaalt uw onkosten, de schadevergoeding en eventueel smartengeld. Het enige waarvoor uw werkgever zelf opdraait is de verzekeringspremie die zal stijgen.

Geldt dit ook voor uitzendkrachten?

Ja ook uitzendkrachten hoeven niet te vrezen voor hun baan na een arbeidsongeval. Zij staan in zekere zin zelfs sterker dan vaste arbeidskrachten, omdat ze kunnen kiezen uit het aansprakelijk stellen van het bedrijf waar zij als uitzendkracht werken, of het uitzendbureau zelf.

Contact letselschadespecialist uit Zeist

Om uit te vinden wat advocaten voor u en uw letselschade kunnen betekenen, kan u via ons contact opnemen met een van de advocaten gespecialiseerd in letsel in de buurt van Zeist. Geheel vrijblijvend en kosteloos contacteren we u dan met de mogelijkheden, waarna u als u wilt een gratis call to action kunt afspreken met een advocaat.

Letselschade bedragen

schadevergoeding eisen Zeist
Van onze klanten uit Zeist krijgen wij regelmatig de vraag op wat voor bedrag zij kunnen rekenen bij een schadevergoeding na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Dit bedrag is echter per zaak verschillend. Zo krijgt men in een aantal gevallen niet alleen een materiële schadevergoeding, maar heeft men tevens recht op smartengeld: een vergoeding voor immateriële schade. Een letselschade advocaat uit ons netwerk kan u hierover eventueel van meer informatie voorzien zodat het voor u duidelijk is wat wij voor u kunnen betekenen.

No cure no pay

no cure no pay letselschadeadvocaat Zeist
Wanneer u na een bedrijfsongeval of verkeersongeval contact opneemt met een letselschade expert, dan heeft u vaak de mogelijkheid om op twee manieren te betalen: via een standaard uurtarief, of op basis van het no cure no pay principe. In dit laatste geval betaalt u de specialist alleen wanneer deze er daadwerkelijk voor zorgt dat u de rechtmatige schadevergoeding krijgt. U loopt zo minder risico, maar moet wel een gemiddeld hoger uurtarief betalen dan bij een standaard uurloon betaling.

Keurmerk letselschade

Om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen kan een letselschade advocaat zich aansluiten bij het Keurmerk Letselschade. Dit is een kwaliteitslabel dat door een onafhankelijke partij wordt uitgedeeld aan advocaten die voldoen aan strenge eisen op het gebied van communicatie, transparantie, onafhankelijkheid en deskundigheid. Jaarlijks worden de betrokken specialisten bovendien getest op de blijvende kwaliteit van deze eigenschappen.

advocaat letselschade Zeist

Vrijblijvend intakegesprek

Wilt u graag meer weten over het verschil in betaling tussen een no cure no pay principe of een gewoon uurloon? Dan is het mogelijk om via ons contactformulier een geheel vrijblijvende offerte aan te vragen van een letselschadeadvocaat uit Zeist na het vermoeden van een whiplash door een verkeersongeval. Deze kunt u vervolgens rustig bekijken en vergelijken, om daarna te kiezen voor de professional die aan uw eisen voldoet. Natuurlijk kunt u ook gewoon een gratis en vrijblijvend intakegesprek aanvragen. Wij helpen u met alle plezier verder in Zeist.

Hoe werkt Kwieq?