De letselschade specialist in Zuid-holland

085 500 9939

085 500 9939

Letselschade support

Letselschade Support

  • Direct juridische hulp bij letselschade
  • Eerste telefonisch consult gratis
  • 24/7 bereikbaar, dus ook ’s avonds en in het weekend
Meer informatie over dit bedrijf

Direct een letselschade specialist aan de lijn

085 500 9939

085 500 9939

Letselschade Zuid-Holland

Vrijblijvend contact met een advocaat: 085 500 9939

Hebt u letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval in of in de buurt van Zuid-Holland? Of het nu gaat om letsel na een verkeersongeval, bedrijfsongeval, mishandeling of medische fout, in al deze gevallen is het erg verstandig contact te zoeken met een advocaat die eveneens in Zuid-Holland opereert. Advocaten die zich specialiseren in letselschade zoals een whiplash vindt u natuurlijk ook bij u in de buurt van Zuid-Holland. Heeft u naast letsel ook immateriële schade geleden, dan kan naast een gewonde schadevergoeding wellicht door advocaten ook nog smartengeld worden verkregen. Advocaten die u kunnen helpen bij het verhalen van uw letselschade op de aansprakelijke, kunt u direct via ons contacteren.

Navigeer op deze pagina naar:

Directe hulp bij letsel

Wacht na letselschade opgelopen te hebben niet te lang met het contacteren van een advocaat. Des te sneller kunt u verder met uw leven na de letselschade door bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Een kosteloos eerste adviesgesprek, ook wel ‘call to action’, is bij alle advocaten gratis.

letsel na arbeidsongeval Zuid-Holland

Bedrijfsongeval

Er is sprake van een bedrijfsongeval als u op uw werk de letselschade op hebt gelopen, of op het moment dat u voor het werk in uw eigen auto onderweg bent. Het uitglijden op een net gedweilde werkvloer, een val van een ladder, en een snijwond door keukenwerk vormen allen voorbeelden van een arbeidsongeval. Ook een beroepsziekte valt onder de term bedrijfsongevallen. De aansprakelijkheid van een arbeidsongeval ligt in veel gevallen bij de werkgever. Hiervoor dient het bedrijf verzekerd te zijn. De vergoeding die u voor het bedrijfsongeval krijgt is afhankelijk van de materiële en immateriële schade die u hebt opgelopen. Het vorderen van een schadevergoeding voor alle kosten die ermee gemoeid zijn, doet u het best met een gespecialiseerde advocaat. Advocaten uit de buurt van Zuid-Holland kunt u via ons gemakkelijk contacteren.

letselschade door verkeersongeval Zuid-Holland

Verkeersongeval

Een verkeersongeval is een ongeval dat plaatsvindt op de openbare weg, en waarbij minimaal één weggebruiker is betrokken. Het kan dan gaan om een botsing tussen twee gemotoriseerde voertuigen, maar ook een auto en een fietser, of twee fietser. Een eenzijdig verkeersongeval bestaat ook, bijvoorbeeld wanneer een bestuurder tegen een boom aanrijdt, of in de vangrail terechtkomt. Bij een verkeersongeval is er vaak een duidelijke veroorzaker. Bent u slachtoffer van een verkeersongeval geworden, dan is de tegenpartij aansprakelijk voor eventueel letsel. Dit betekent ook dat alle kosten die u maakt – ook die voor de advocaat – verhaald worden op degene die de letselschade bij u veroorzaakte. Advocaten zullen u altijd zo goed mogelijk bijstaan voor het ontvangen van een schadevergoeding. Eén van de veelvoorkomende gevolgen van een ongeval in het verkeer is een whiplash. Een whiplash is echter lastig te bewijzen. Het is daarom verstandig om een advocatenbedrijf uit Zuid-Holland in te schakelen voor het verzamelen van de juiste bewijsmaterialen van de whiplash, en u te helpen met het krijgen van de juiste schadevergoeding. Niet alleen voor het lichamelijk letsel, maar ook de immateriële letselschade.

Whiplash na ongeluk

Een whiplash is letsel aan nek of rug ten gevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeval. Het ontstaat bij een snelle, onverwachte beweging waarbij het hoofd hard naar voren en/of achteren wordt bewogen. Een verkeersongeval zoals een aanrijding kan dergelijke letselschade dus zeker veroorzaken, waarbij de bestuurder van de eerste auto de meeste kans maakt op een whiplash. De gevolgen van een whiplash zijn lastig te bepalen omdat de gevolgen niet altijd direct zichtbaar worden. Eén van de ernstigste gevolgen van een whiplash is hersendisfunctie, over het algemeen is deze hersenschade echter niet permanent. Bent u het slachtoffer van een auto-ongeluk in Zuid-Holland, en merkt u iets van de volgende klachten? Ga dan toch eens bij een arts langs, om eventueel de whiplash officieel vast te laten stellen. Alleen met een bewijsbrief van een arts, is het mogelijk om een letselschadevergoeding te eisen. Klachten die vaak gekoppeld worden aan een whiplash:

  • Nekpijn/stijve nek
  • Hoofdpijn
  • Rugpijn
  • Concentratieproblemen
  • Vergeetachtigheid
  • Stemmingswisselingen
  • Tintelingen en oorsuizingen

advocaat inschakelen medische fout

Medische fout

Helaas komt het nogal eens voor dat er een fout gemaakt wordt door een medicus of ziekenhuis. Een dergelijke medische fout kan grote gevolgen hebben, toch is het lastig om de aansprakelijkheid van de arts vast te stellen. Dit komt doordat artsen uitstekend beschermd zijn tegen klachten en aansprakelijkheidsprocessen. Het vastleggen van de problemen en het verzamelen van bewijsmateriaal is daarom vaak heel lastig. Het inzetten van een advocaat uit Zuid-Holland is daarom aan te raden. Zo houdt u de grootste kans op het terugvorderen van kosten voor materiële en immateriële schade die u opgelopen hebt.

Wie is er aansprakelijk?

Op het moment dat u te maken krijgt met een verkeer- of arbeidsongeval, dan is het zaak om spoedig de aansprakelijkheid vast te stellen. Wie er voor een bepaald ongeval verantwoordelijk is, is echter niet altijd duidelijk. Er bestaan twee duidelijke regels binnen de aansprakelijkheidstelling:

1. Een werkgever is altijd aansprakelijk voor het bedrijfsongeval, tenzij er sprake is van bewust opzet of roekeloosheid van de werknemer, of tenzij hij aantoont dat er aan de zorgplicht is voldaan. Men noemt dit ook wel omgekeerde bewijslast.
2. De bestuurder van een gemotoriseerd voertuig is altijd aansprakelijk voor het ongeluk als hij een fietser of voetganger aanrijdt, tenzij hij onmacht aantoont. Met onmacht bedoelt men hier het ontwel worden van de bestuurder of als iemand anders opzettelijk het ongeluk veroorzaakt.

Als de aansprakelijkheid niet heel duidelijk is, dan is het zaak om zoveel mogelijk bewijsmateriaal van de situatie te verzamelen. Dit loopt van foto’s van die u zelf gemaakt hebt, tot getuigenverklaringen van omstanders en eventuele papieren bewijsmateriaal zoals aanschaf- en onderhoudsverklaringen van het voertuig. Een tip die iedere advocaat uit Zuid-Holland zal onderschrijven is dat u nooit iets moet ondertekenen voordat een specialist of de verzekering ernaar heeft gekeken. Zo voorkomt u dat u het recht op een schadevergoeding verspeelt. Bent u aansprakelijk voor een ongeluk, neem dan spoedig contact op met uw verzekering om te bespreken welke stappen u dient te zetten.

materiële of immateriële schade whiplash?

Materiële en immateriële schade

Slachtoffers van een ongeval kunnen verschillende soorten letsel oplopen. Een onderverdeling die men vaak maakt is die tussen materiële en immateriële schade. Eenvoudig gezegd is de materiële letselschade al het letsel wat u kunt zien, en het immaterieel letsel alle letselschade die niet direct in geld is uit te drukken.

Wat bedoelen we hier nu precies mee?

Een voorbeeld van materiële schade is een deuk in de auto, die vervolgens uitgedeukt moet worden. De kosten hiervan zou u eventueel vergoed kunnen krijgen wanneer een ander aansprakelijk was voor het ongeval. Het betalen van een schoonmaakster omdat u tijdelijk niet mag tillen of beschadigingen aan kleding vormen eveneens voorbeelden van materiële letselschade. Een voorbeeld van immateriële letselschade is het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s, het hebben van nachtmerries na een ongeluk, en overige psychologische gevolgen. Hoewel vaak een groot deel van de gevolgen van ongevallen zich op het immateriële vlak bevinden, is het zeer lastig hiervoor een vergoeding op te vragen, omdat het ook moeilijk te bewijzen is. Een advocaat zou hierbij kunnen helpen.

Wat is smartengeld?

De term smartengeld staat voor de geldelijke vergoeding die u krijg voor het immaterieel letsel. Smartengeld wordt over het algemeen alleen toegekend aan het slachtoffer van het ongeluk zelf. In Nederland is het (nog) niet mogelijk om affectieschade te claimen: een geldbedrag voor degene die de naaste was/is van iemand die een dodelijk of zeer ernstig ongeluk heeft gehad. Een speciale variant van smartengeld die in Nederland wel wordt toegekend is de shockschade: een geldbedrag voor een secundair benadeelde, zoals iemand die geconfronteerd werd met een ernstig verkeersongeval en hierdoor trauma heeft opgelopen. De hoogte van het smartengeld is zeer variabel, en hangt af van diverse factoren. Zo is de lengte van de (psychologische) problematiek van invloed op de hoogte, maar ook de ernst van de situatie, de leeftijd van het slachtoffer, de mate van doorstane pijn, en de mate van bewustzijn. Waar de materiële schade wordt uitbetaald door het vergoeden van facturen, bepaalt bij smartengeld de rechter de hoogte van de vergoeding. Deze maakt hiervoor gebruik van diverse richtlijnen, maar de situatie verschilt natuurlijk per proces.

verstoorde arbeidsrelatie door letselschade

Bang voor een verstoorde arbeidsrelatie?

Om een bedrijfsongeval te voorkomen, bestaan er verschillende regels omtrent de zorgplicht van werkgevers. Zo moet elke werkgever ervoor zorgen dat machines goed onderhouden worden, de juiste kleding is verstrekt aan de werknemers, en dat er voldoende luchtafvoer is voor het afvoeren van schadelijke stoffen als men hiermee werkt. Vindt er desondanks toch een arbeidsongeval plaats? Dan is de werkgever over het algemeen aansprakelijk. Regelmatig hoort een advocaat uit ons advocatenkantoor in Zuid-Holland dat de cliënt bang is voor een verstoorde arbeidsrelatie na een ongeval, en daarom de werkgever niet aansprakelijk wil stellen voor het letsel dat hij/zij heeft opgelopen. U hoeft echter niet te vrezen voor een verslechterde arbeidsongeval.

Waarom niet?

Omdat elk bedrijf zich dient te verzekeren tegen bedrijfsongevallen. Dankzij de bedrijfsongevallenverzekering hoeft men niet zelf op te draaien voor de kosten die hier op volgen. Het verzekeringsbedrijf betaalt de schadevergoeding en de zaak gaat niet failliet. Het enige nadeel voor uw baas is een stijging van de verzekeringspremie. Bent u flexwerker? Ook dan zal de arbeidsrelatie niet veranderen, voor flexwerkers gelden dezelfde regels omtrent aansprakelijkheid. Kijk wel even na of dit in uw arbeidsvoorwaarden contract is vastgelegd. Zo voorkomt u problemen mocht er toch een verschil bestaan in opvatting over de aansprakelijkheid.

Schadevergoeding claimen

Na een bedrijfsongeval of verkeersongeval is er vaker wel dan niet schade geleden die vergoed dient te worden door degene die verantwoordelijk is. Advocaten uit omgeving Zuid-Holland kunnen u adviseren en helpen de last gecompenseerd te krijgen. Neemt u dus snel contact op met een advocaat bij letsel.

Gratis adviesgesprek

Een zogenaamde call to action is kosteloos. Dit is het eerste kennismakingsgesprek waarbij wordt afgetast wat mogelijk is. Hebt u dus een bedrijfsongeval of verkeersongeval gehad, en wilt u uw letsel verhalen, schroom dan niet om contact op te nemen met advocaten via het formulier. Het is gratis vrijblijvend om met de advocaat uit Zuid-Holland te kijken naar de mogelijkheden.

Letselschade bedragen

smartengeld claimen Zuid-Holland
Wie wel eens letselschade processen volgt, weet dat de bedragen voor schadevergoeding en smartengeld vaak ver uiteenlopen, zelfs in op het oog gelijkende zaken. Dit komt doordat men niet alleen kijkt naar de materiële gevolgen van een verkeer- of arbeidsongeval, maar tevens rekening dient te houden met de geestelijke gevolgen. Iemand die dankzij een ongeval een verminderde werkcapaciteit heeft, dient hiervoor wel te worden vergoedt. Een letselschadespecialist uit Zuid-Holland geeft u hier graag meer informatie over.

No cure no pay

no cure no pay letselschadeadvocaat
Slachtoffers van een bedrijfsongeval of verkeersongeval hebben vaak weinig geldelijke middelen tot hun beschikking om een advocaat uit Zuid-Holland van te betalen. Daarom is het sinds een jaar mogelijk voor letselschadespecialisten om te werken op basis van een no cure no pay principe. Dit betekent dat u hen pas hoeft te betalen op het moment dat de schadevergoeding daadwerkelijk aan u toegekend wordt. Hebt u liever een standaard betaalwijze? Kies dan voor het betalen van een vast uurloon aan onze expert.

Keurmerk letselschade

Om de kwaliteit van letselschadespecialisten te waarborgen, bestaat er een speciaal Letselschade Keurmerk. Dit kwaliteitslabel staat voor de optimale communicatie, deskundigheid, transparantie en onafhankelijkheid van de aangesloten advocaat. Deze eigenschappen worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie die tevens het kwaliteitslabel toekent. De aangesloten experts dienen bovendien aangesloten te zijn bij een beroepenvereniging. Mocht er onverhoopt een probleem ontstaan tijdens de samenwerking, dan kunt u altijd hierbij terecht om uw verhaal te doen en een oplossing te zoeken.

letselschade advocaat in Zuid-Holland

Vrijblijvend intakegesprek

Wilt u graag exact weten waar u aan toe bent als u een samenwerking aangaat met een advocaat uit ons netwerk? Wilt u graag weten wat de verschillen zijn tussen een no cure no pay principe, of een standaard betaalwijze? Via ons contactformulier is het mogelijk om een geheel vrijblijvende prijsopgave aan te vragen. Hebt u behoefte aan meer informatie? Maak dan gebruik van het vrijblijvende en gratis intakegesprek. Wij zijn u graag van dienst.

Uw bedrijf op Kwieq.nl?

Deelnemen aan Kwieq? Vraag eens naar de mogelijkheden!